Wat is de betekenis van onderscheiden?

2019
2022-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderscheiden

onderscheiden - Werkwoord 1. (ov) een verschil in aanmerking nemen In de wet werden drie gevallen onderscheiden. 2. (ov) iemands bijzonder gedrag erkennen, bijvoorbeeld middels een medaille Hij werd met een ridderorde onderscheiden. 3. onderken...

Lees verder
2018
2022-05-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderscheiden

onderscheiden - regelmatig werkwoord uitspraak: on-der-schei-den 1. met moeite kunnen zien ♢ in de mist kon ik het gebouw nauwelijks onderscheiden 2. beter zijn dan anderen ♢ deze man heeft zich...

Lees verder
1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onderscheiden

bn. 1. verschillend, uiteenlopend: de geestelijken van de – gezindheden; roemers van – grootte en vorm.

Lees verder
1952
2022-05-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onderscheiden

adj., alderhanne, forskate, ûnderskate.

1937
2022-05-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

onderscheiden

1 onderscheidde, h. onderscheiden (1 afscheiden, van elkaar scheiden als ongelijksoortig; 2 kenmerken; 3 onderkennen): 1 men onderscheidt de honden in rassen; 2 een meer beschaafde toon onderscheidde hem van de overige arbeiders; 3 de duisternis laat de ons omringende voorwerpen niet meer onderscheiden; refl. zich onderscheiden door nette manieren,...

Lees verder
1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onderscheiden

Het begrip onderscheiden heeft 2 verschillende betekenissen: 1. onderscheiden - (onderscheidde, heeft onderscheiden), als ongelijksoortig van elkaar afscheiden : men onderscheidt twee hoofdafdeelingen van apen; een jong mensch die zich door niets onderscheidde van de beide andere, die niet verschilde, in niets hooger stond, beter was ; zij die zich...

Lees verder
1898
2022-05-16
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Onderscheiden

zie Allerhande.