Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

Gepubliceerd op 03-02-2023

onderschrijven

betekenis & definitie

1. Intekenen, inschrijven op (een lening, aandelen enz.); intekenen voor (een abonnement); (een verzekering) aangaan, (af)sluiten; ook: (iets) ondertekenen.

Onder de dekking van deze verzekering vallen: de vader, de moeder en de met hen samenwonende ongehuwde kinderen van de bij de Bond aangesloten gezinnen die deze verzekering onderschrijven, Bond 4/1/1977.

Mensen die een dagje ouder worden, ondervinden meestal talrijke moeilijkheden bij het aanvragen van een verzekering, die velen nog zouden willen onderschrijven als voorzienigheid voor hun nabestaanden, Kerk en Leven (ed. Brussel N.-O.) 17/2/1977, p. 11.

U kan Touring Hulpbetoon onderschrijven op hiernaast afgedrukte adressen, Touring 7/4/1977, p. 2.

Kan dit kontrakt onderbroken worden? In zekere zin wel: de „Service Omnium BMW” wordt in schijven van 20.000 km onderschreven. Op het einde van de eerste schijf heeft de kontraktant geen enkele verplichting om een nieuw kontrakt te ondertekenen voor de tweede schijf, Uit een reclamefolder Antwerpen juli 1978.

De maatschappelijke aandelen die door de personeelsleden niet onderschreven worden, zullen ter openbare inschrijving worden aangeboden, Taalb. 1978, III, 211.

2. (Een bewering, een verwachting) bevestigen, bekrachtigen; (iets) duidelijk aantonen.

De tegenstrever was niet opgewassen tegen de vorm waarin hij verkeert; de eerste set onderschreef zulks, Gazet v. Antw. 5/7/1977.

Want mocht hij daar weerstaan, dan blijven er nog altijd de 50 kilometer tijdrijden te Dijon, vlak voor de epiloog van de Tour. En wat zulks zou kunnen betekenen, heeft Fleurance eerst, daarna nog intenser Bordeaux onderschreven, Gazet v. Antw. 6/7/1977.

Opm.: In de standaardt. uitsl. in de oneig. bet.: iets goedkeuren, goedvinden, erkennen, zich verenigen met.

Afl.: onderschrijver, intekenaar, ondertekenaar (gall., naar fr. souscripteur) (Welke zijn de voordelen van een „Service Omnium BMW”? De onderschrijver weet met zekerheid wat zijn wagen gaat kosten, Uit een reclamefolder Antwerpen juli 1978).