Wat is de betekenis van onderschrijven?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

onderschrijven

onderschrijven - Werkwoord 1. laten weten dat je het ergens mee eens bent Hij kon de mening van zijn partij niet meer onderschrijven dus zei hij het lidmaatschap op. Woordherkomst samenstelling van onder en schrijven

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

onderschrijven

onderschrijven - onregelmatig werkwoord uitspraak: on-der-schrij-ven 1. er ja op zeggen, zeggen dat het klopt ♢ ik onderschrijf al uw klachten Onregelmatig werkwoord: on-der-schrij-ven ik onderschrijf ...

Direct toegang tot alle 10 resultaten over onderschrijven?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

onderschrijven

(onderschreef, onderschreven) intekenen, inschrijven op een lening, een verzekering afsluiten. In de meeste gevallen zal de eigenaar van de wagen ook de verzekeringspolis op zijn naam onderschrijven en als voornaamste bestuurder vermeld worden. - BvL, 10-08-2002. -een verklaring ondertekenen, een bewering bevestigen, bekrachtigen.

2023-10-02
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

onderschrijven

1. Intekenen, inschrijven op (een lening, aandelen enz.); intekenen voor (een abonnement); (een verzekering) aangaan, (af)sluiten; ook: (iets) ondertekenen. Onder de dekking van deze verzekering vallen: de vader, de moeder en de met hen samenwonende ongehuwde kinderen van de bij de Bond aangesloten gezinnen die deze verzekering onderschrijven, B...

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Onderschrijven

v., ûnderskriuwe, ûndertekenje.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Onderschrijven

(onderschreef, heeft onderschreven), 1. ondertekenen, zijn naam of zijn handtekening zetten onder : het was uw hand, die het vonnis onderschreef ; 2. (fig.) erkennen, goedvinden, zich verenigen met: ik onderschrijf alles wat u te zijnen behoeve bepaald heeft.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

onderschrijven

onderschreef, h. onderschreven (1 ondertekenen, 2 goedkeuren, zich verenigen met): 1 wat gij nu beweert, zou ik niet graag onderschrijven; 2 het oordeel v. e. deskundige onderschrijven.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

onderschrijven

( 'schrijvən) (onderschreef, onderschreven; heeft onderschreven) 1. ondertekenen : een formulier -. → vonnis. 2. goedkeuren : het oordeel van een deskundige -.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

onderschrijven

(onderschreef, heeft onderschreven), 1. ondertekenen, zijn naam of zijn handtekening zetten onder; 2. (fig.) erkennen, goedvinden, zich verenigen met: ik onderschrijf alles wat u bepaald heeft; (gew.) een lening –, op een lening intekenen.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Onderschrijven

(onderschreef, heeft onderschreven), onderteekenen, zijn naam of zijne handteekening onder iets zetten : het was uwe hand, die het vonnis onderschreef; — (fig.) erkennen, goedvinden, zich vereenigen met: het spreekt van zélf, dat ik alles onderschrijf, wat gij te zijnen behoeve bepaald hebt; — zijn eigen vonnis onderschrijven, m...