Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 04-07-2022

Internationaal juridisch instituut

betekenis & definitie

(I.J.I.; Institut Juridique International, Office permanent de documentation juridique internationale), werd opgericht in 1918 door een groep Neder-

landse specialisten in het internationale recht, staatslieden, hoge ambtenaren, advocaten en industriëlen. Aanvankelijk was de bedoeling om in de ruimste zin voorlichting te verstrekken omtrent internationale vragen zowel op juridisch als op economisch gebied. In een later stadium werd het arbeidsveld beperkt tot internationale vragen alleen van juridisch karakter, inzonderheid op het gebied van internationaal privaatrecht, buitenlands recht en volkenrecht; tevens werd de oorspronkelijke naam Internationaal Intermediair Instituut (I./.I., Institut Intermédiaire International) gewijzigd in de huidige. Het Instituut verstrekt de bedoelde voorlichting regelmatig aanvragers in binnen- en buitenland; het betrekt zijn materiaal, ter beantwoording van de vragen, uit eigen gegevens en gespecialiseerde bibliotheken, alsmede van correspondenten in de diverse staten. Voor de beantwoording der vragen wordt een vergoeding geheven, behoudens wanneer de vraag afkomstig is van een instelling ten openbaren nutte. Het Instituut heeft financiële en redactionele medewerking verleend tot de uitgave van diverse publicaties, o.m.: Kosters-Bellemans, Les Conventions de La Haye de 1902 et 1905 sur le droit international privé (1921); J.

H. W. Verzijl, Le droit des prises de la Grande Guerre (1924); Repertoire général des traités et autres actes diplomatiques conclus depuis 1895 jusqu’en 1920 (1926); Documents on the League of Nations, comp. by G. A. Kluyver (1920); Statut et Règlement de la Cour Permanente en vertalingen van Nederlandse wetten, o.m. van de wet op de naamloze vennootschap; ook heeft het, van 1919 tot 1940, onder redactie van mr G. L. Torley Duwel, een tijdschrift doen verschijnen houdende verhandelingen en mededelingen op het gebied van internationaal recht in de ruimste zin, het Bulletin de l’Institut Juridique International.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!