Wat is de betekenis van Internationaal Juridisch Instituut?

1949
2023-03-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Internationaal Juridisch Instituut

in 1918 opgericht door Ned. juristen onder naam van Int. intermediair Instituut. Doel: voorlichting te geven in alle zaken van internationaal belang, vooral op gebied van volkenrecht. Huidige naam kreeg het in 1934.

Lees verder
1947
2023-03-23
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Internationaal juridisch instituut

(I.J.I.; Institut Juridique International, Office permanent de documentation juridique internationale), werd opgericht in 1918 door een groep Neder- landse specialisten in het internationale recht, staatslieden, hoge ambtenaren, advocaten en industriëlen. Aanvankelijk was de bedoeling om in de ruimste zin voorlichting te verstrekken omt...

Lees verder