Gepubliceerd op 06-12-2018

WAARAAN

betekenis & definitie

WAARAAN - voornaamwoordelijk bw. Samenstellingen van waar met een ander bijwoord vervangen het vragend of het betrekkelijk vnwd. voorafgegaan door het voorz. dat met ’t bijwoord overeenkomt : waaraan denkt gij ?, aan wat; de zaak waaraan hij belangeloos zijne krachten wijdde, aan welke. Men zie dus voor deze woorden bedoelde voorzetsels.

< >