Wat is de betekenis van waaraan?

2019
2020-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

waaraan

waaraan - Voornaamwoordelijk bijwoord (scheidbaar) 1. (vragend) aan wat?, aan welk? Waaraan doet me dat denken? Waar doet me dat aan denken? 2. (betrekkelijk) aan wat, aan hetwelk, aan dewelke ...

Lees verder
2018
2020-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

waaraan

waaraan - voornaamwoordelijk bijwoord uitspraak: waar-aan 1. aan wat of aan welke ♢ ik weet niet waaraan je denkt 1. weten waar je aan toe bent [wat je moet doen, wat er gaat gebeuren] Voor...

Lees verder
1973
2020-12-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

waaraan

vnw. bw., aan wat, wie, hetwelk.

1898
2020-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WAARAAN

WAARAAN - voornaamwoordelijk bw. Samenstellingen van waar met een ander bijwoord vervangen het vragend of het betrekkelijk vnwd. voorafgegaan door het voorz. dat met ’t bijwoord overeenkomt : waaraan denkt gij ?, aan wat; de zaak waaraan hij belangeloos zijne krachten wijdde, aan welke. Men zie dus voor deze woorden bedoelde voorzetsels.