U betekenis & definitie

U - v. (-’s), 21ste letter van het alphabet; — al de namen en woorden van een adres- of woordenboek die met U beginnen:

U — (scheik.) uranium, zie aldaar;
U. C. — urbis conditae — van den bouw —der stad Rome af;
U. Ed. — U Edele;
U. I. — ut infra — zooals beneden;
U. J. D — utriusque juris doctor— meester in de beide rechten;
U. L. O. — uitgebreid lager onderwijs;
Ult. — ultimo— den laatsten dag der maand;
U. S. — United States— de Vereenigde Staten van Noord-Amerika;
U. S. — ut supra— als boven.

Laatst bijgewerkt 06-12-2018