Wat is de betekenis van U?

2023-09-25
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie (2023)

U

You

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

U

U - Persoonlijk voornaamwoord 1. voornaamwoord voor de tweede persoon enkelvoud, beleefdheidsvorm 2. voornaamwoord voor de tweede persoon meervoud, beleefdheidsvorm U - Zelfstandignaamwoord 1. (f) / (m) (taalkunde) hoofdletter van de u, de eenentwintigste letter van het alfabet 2. (toponiem) een dorpje in...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over U?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

u

u - voornaamwoord 1. tweede persoon enkelvoud, beleefdheidsvorm, de andere persoon, subject of object ♢ waar woont u, mijnheer? 2. wederkerend voornaamwoord, tweede persoon, beleefdheidsvorm ♢ ontspan u!...

2023-09-25
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

u

- als ik van u was, als ik u was, in uw plaats zou ik.

2023-09-25
Woordenboek Internettaal

Martin Bannink (1995)

u

you

2023-09-25
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

U

Tot hen met wie wij vertrouwelijk omgaan, zeggen wij: jij; de beleefdheidsvorm is: u. Het vreemde is dat men steeds in onzekerheid verkeert of het werkwoord dat op u volgt, in de tweede dan wel in de derde persoon moet worden gebruikt. Moet men zeggen: u hebt of: u heeft, u zult of u zal? Deze onzekerheid is heel verklaarbaar. Vroeger luidde het pe...

2023-09-25
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

U

uranium (element).

2023-09-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

U

is het chem. symbool voor uranium.

2023-09-25
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

U

u (de letter).

2023-09-25
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

U

(de letter) U.

2023-09-25
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

U

de letter U; einem ein X für ein U (vor)machen, iem. knollen voor citroenen verkopen.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

U

I. v. (-’s), 1. als klank de vijfde der klinkers, als teken de 21ste letter in ons alfabet. 2. al de artikels in een woordenboek, encyclopaedie, kaartsysteem enz. die met een u beginnen. II. 1. datief en accusatief v. h. pers. vnw. van de tweede persoon mv., thans ook enk. (gij): ik heb u gezien; hij heeft het u gegeven; is...

2023-09-25
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

U

als afkorting: U. C. of u. c. = urbis conditae; a. u. c. = [i]ab urbe condita. [/i]

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

U

21e letter van het alphabet en 5e klinker; als letterteken in de Ned. eerst sed. de middeleeuwen in gebruik; in het Lat. alphabet wordt de klinker u (— oe) door het teken \ uitgedrukt.

2023-09-25
Spaans woordenboek (SP-NL)

Dr. C.F.A. van Dam (1948)

u

conj. of (vóór o of ho).

2023-09-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

U

= Untergrundbahn (z.a.) ; Underground (z.a.).

2023-09-25
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

U

Onbeleefdheidsvorm jegens degeen, die je op afstand wilt houden.

2023-09-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

u

I. v. u’s, u’tje (1 als klank: de vijfde der klinkers; 2 als teken: een en twintigste teken van het A.B.C.; 3 al de woorden van een woordenboek enz., die met een u beginnen): 1. de u van rust is een andere dan de u van nu; 2. schrijf een grote u; 3. zoek bij de u. II. (uit úwe, uit uwé, verkorting van Uw Edelheid) pers. v...

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

U

symbool v/h scheik. element Uranium.

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

U

De 21e letter van het alphabet. Het is oorspronkelijk de vorm, dien de Latijnsche V in het unciale en cursieve schrift had aangenomen; in het minuskelschrift der 10e eeuw werd de vorm V geleidelijk als beginletter, de U in het midden van het woord gebruikt, waaruit langzamerhand de U tot het afzonderlijk teeken voor den klinker werd. Afkortingen....