Onderneming betekenis & definitie

v. (-en), eene zaak van eenig gewicht, die men op zich neemt; een opgevat plan, dat men tracht te volvoeren: die reis is eene heele onderneming; die studie was eene stoute onderneming voor den armen knaap; inz. eene zaak, die men opzet of drijft, om geldelijke voordeelen te behalen : weldra bespeurde ik, dat de tentoonstelling niet veel anders dan eene onderneming, eene speculatie was; — eene bedrijfszaak, welke zich inz. het vervoer van reizigers en goederen ten doel stelt, vooral van diligence- en stoombootdiensten gezegd; meest bij uitbr. van de firma, van de personen gebezigd, welke die zaak drijven : met welke onderneming denkt gij te reizen ? met de Zuiderzee-stoombootmaatschappij', (Ind.) plantage : de tabaksondernemingen op Sumatra.

Laatst bijgewerkt 01-11-2018