Wat is de betekenis van Onderneming?

2021
2021-01-28
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Onderneming

Een onderneming wordt ook wel een bedrijf genoemd en is er op gericht om winst te maken. Binnen een onderneming is het streven naar winst het belangrijkste doel. Om dit doel te bereiken werken ondernemers zo efficiënt mogelijk. Hierbij letten zij vooral op de prijs van de inkoop, de plaats van hun bedrijf, het product dat ze verkopen en de promotie...

Lees verder
2019
2021-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderneming

onderneming - Zelfstandignaamwoord 1. een organisatie Hij wil hier een onderneming gaan starten. 2. een gewichtige zaak die men op zich neemt Dat is wel een hele onderneming, zeg! Woordherkomst Naamwoord van handeling van ondernemen met...

Lees verder
2018
2021-01-28
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Onderneming

De statistische eenheid van het productiestelsel van de EU, bestaande uit de kleinste combinatie van juridische eenheden (of hun equivalent). Het is een organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Zij ka...

Lees verder
2018
2021-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderneming

onderneming - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-ne-ming 1. plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen ♢ in deze onderneming maakt men computers 1. die reis is een hele onderneming ...

Lees verder
2017
2021-01-28
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Begrippen omtrent PSI regulier en Plus

Onderneming

Een organisatie van arbeid en kapitaal met winstoogmerk die deelneemt aan het economische verkeer, niet zijnde een stichting, vereniging, of NGO.

2016
2021-01-28
Ondernemingsstrategie

Ondernemingsstrategie

onderneming

Een organisatie die voor haar voortbestaan afhankelijk is van de vraag of de inkomsten die worden gegenereerd door de outputs te verkopen voldoende zijn om de leveranciers van de inputs te betalen.

2015
2021-01-28
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Onderneming

Naar winst strevende productieorganisatie.

2011
2021-01-28
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

onderneming

Een bedrijf dat altijd gericht is op het maken van winst.

2007
2021-01-28
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Onderneming

Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid die er op gericht is om winst te behalen in het maatschappelijk verkeer.

2003
2021-01-28
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

onderneming

onderneming - Ander woord voor bedrijf dat de bedoeling heeft winst te maken.

1992
2021-01-28
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

onderneming

In de zin van de Handelsregisterwet: een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen waarin ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen. In de zin van de WOR: ieder in de maatschappij als zelfstandige eenh...

Lees verder
1973
2021-01-28
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

onderneming

v. (-en), 1. zaak van enig gewicht die men op zich neemt; het volvoeren van een opgevat plan: die reis is een hele –; 2. bedrijfshuishouding, waarin de produktiemiddelen worden gecombineerd met het oog op de maatschappelijke voortbrenging (e); zaak die men opzet of drijft om geldelijke voordelen te behalen: weldra bespeurde ik dat de tentoons...

Lees verder
1950
2021-01-28
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Onderneming

v. (-en), 1. zaak van enig gewacht, die men op zich neemt; het volvoeren van een opgevat plan: die reis is een hele onderneming; 2. (econ.) zelfstandig, op winst gericht bedrijf of complex van bedrijven als zodanig (de onderneming is een economische eenheid, in tegenst. tot het bedrijf, dat een technische eenheid vormt); — zaak die men opzet...

Lees verder
1949
2021-01-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Onderneming

(ook wel bedrijf genoemd), zelfstandige organisatie, die zich, met het oogmerk winst te behalen, ten doel stelt in bepaalde economische behoeften te voorzien.

1940
2021-01-28
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Onderneming

De O. is als zelfstandig op winst gericht bedrijf of complex bedrijven een zelfstandige economische eenheid, de economische cel van de kapitalistische volkshuishouding, in tegenstelling tot het bedrijf dat een technische eenheid vormt en als zoodanig niet aan het kapitalisme gebonden is. Typisch voor de O. is volgens Sombart de „Verselbst&aum...

Lees verder
1898
2021-01-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onderneming

v. (-en), eene zaak van eenig gewicht, die men op zich neemt; een opgevat plan, dat men tracht te volvoeren: die reis is eene heele onderneming; die studie was eene stoute onderneming voor den armen knaap; inz. eene zaak, die men opzet of drijft, om geldelijke voordeelen te behalen : weldra bespeurde ik, dat de tentoonstelling niet veel anders dan...

Lees verder