Gepubliceerd op 27-09-2018

Moeite

betekenis & definitie

Moeite v. (-n), krachtsinspanning (zoowel van het lichaam als van den geest): moeite doen; vergeefsche moeite doen; dat heeft ons veel moeite gekost; zonder veel moeite;

— dat gaat in ééne moeite door, kan tegelijk gedaan worden;
— het is de moeite niet waard, is niet waard dat men er zich voor inspant, beteekent niet veel;
— doe maar geen moeite;
— last, overlast, verdriet: ik heb al heel wat moeite met dien jongen gehad; de zorgen en moeiten van leven; daar zult gij nog moeite mee krijgen;
— twist, krakeel: hij heeft dikwijls moeite met zijne buren.