Wat is de betekenis van moeite?

2023-12-09
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

moeite

(2009) (jeugd) gezegd wanneer men tegen iets opkijkt. • Een typisch Goois effect kan zijn dat bepaalde platte woorden mooier worden gemaakt, om die als het ware deftiger te doen lijken. In dat verband zijn termen als 'kleaute' in plaats van klote, en 'kudt' met -dt voorbeelden. Zo betwijfelt iemand of het voetballen vandaag nog doorgaat in ver...

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

moeite

moeite - Zelfstandignaamwoord 1. een grote inspanning Met veel moeite werd het einddoel gehaald. Woordherkomst Naamwoord van handeling van moeien met het achtervoegsel -te Uitdrukkingen en gezegden ♦ de moeite niet waard zijn ...


Direct alle 11 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

moeite

moeite - zelfstandig naamwoord uitspraak: moei-te 1. het gebruiken van je krachten ♢met moeite klom hij op een stoel 1. daar heb ik moeite mee [dat kan ik niet goed] 2. d...

2023-12-09
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

moeite

- me tmoeite, nauwelijks. - ik kan hem me tmoeite volgen, ik kan hem nauwelijks volgen .- hij is eraan voor de moeite, al zijn moeite is voor niets. Wie wil verhuizen naar een land waar je langer leeft, beter opgeleide mensen ontmoet en een hogere levensstandaard hebt, is eraan voor de moeite. Nergens is het beter dan in Vlaa...

2023-12-09
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

moeite

In de verb. met moeite, nauwelijks, amper (gall., naar fr. à peine); hij liep zo hard, dat ik hem met moeite kon volgen. Het was met moeite 2 jaar geleden, Keurig Ndl. 1966, 117.

2023-12-09
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Moeite

s., muoite, lijen (it), birêdding, spul (it), lêst (it), bistel (it), earmoed, ge-earmoed (it); — doen, prikken yn it wurk stelle, war dwaen; ergens — om doen, earne efteroan, efterhear wêze, sitte; veel — doen, gewelt dwaen, writen dwaen, in (w)raem dwaen; — kosten, der y...

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Moeite

v. (-n), 1. last, overlast, verdriet: ik heb al heel wat moeite met die jongen gehad; de zorgen en moeiten van het leven; daar zul je nog moeite mee krijgen; 2. het zich moeien, zorg, inspanning die men aan iets besteedt: moeite doen; dat heeft ons veel moeite gekost; zonder veel moeite ; — dat gaat in één moei...

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

moeite

v. -n; arbeid, inspanning: het zal moeite kosten; veel moeite met iets hebben, last; zegsw. het is de moeite niet waard, nl. al de arbeid, die men er voor doet.

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

moeite

('moeitə) v. (~n) 1. [moeien 1] last: en verdriet; hebben met iemand, iets; iemand geven, maken, hem last bezorgen. → onrust. 2. [zich moeien] inspanning, zorg : aanwenden, doen: dat zal kosten; dat is de niet (waard), loont de niet; het is één -, gaat in één door; de doen, nemen, zich getroosten, zich geven o...

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Moeite

Moeite v. (-n), krachtsinspanning (zoowel van het lichaam als van den geest): moeite doen; vergeefsche moeite doen; dat heeft ons veel moeite gekost; zonder veel moeite; — dat gaat in ééne moeite door, kan tegelijk gedaan worden; — het is de moeite niet waard, is niet waard dat men er zich voor inspant, beteekent niet vee...

2023-12-09
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Moeite

Moeite, v. gmv. krachtsinspanning (zoowel van het ligchaam als van den geest); (fig.) twist, krakeel. *-MAKER, m. (-s), twistmaker, twistzoeker.