Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Grensrivier

betekenis & definitie

GRENSRIVIER, v. (-en), rivier die de grens vormt tusschen twee staten;

...SCHEIDING, v. (-en), de lijn die het eene grondgebied van het andere scheidt, grenslijn; (ook) het bepalen eener grensscheiding, grensregeling;
...SLOOT, v. (-en), sloot die eene grens vormt;
...STAD, v. (...steden), stad aan de grenzen;
...STATION, o. (-s), spoorwegstation op de grenzen;
...STEEN, m. (-en), stuk steen of steenen paal ter afbakening van eene grens;
...STRIJD, m. (fig.) strijd over de grens, de juiste beteekenis van een begrip zulk een wetsartikel zou een eindeloozen grensstrijd geven;
...TEEKEN, o. (-s), het een of ander merk ter aanwijzing eener grens;
...TRACTAAT, o. (...taten), akte van overeenkomst tusschen aangrenzende staten ten opzichte der gemeenschappelijkegrens;
...UITBREIDING, v. (-en), uitbreiding van het gebied bij de grenzen, grensverlegging naar buiten;
...VERANDERING, v. (-en), de wijziging der bestaande grenzen van een grondgebied;
...VESTING, v. (-en), versterkte plaats aan de grenzen;
...VLAK,o. (-ken), (nat.) buitenvlak van een lichaam enz.;
...VLAKTE, Y. (-n), (nat.) het denkbeeldige vlak dat de grens tusschen. twee lichamen vormt;
...VOLK, o. (-en, -eren), volksstam die in de nabijheid der rijksgrenzen woont; (ook) de grensbewoners;
...WAARDE, v. (-n), (stelk.) eene standvastige waarde waartoe eene veranderlijke waarde zoo dicht mogelijk kan naderen, maar waaraan deze nooit gelijk kan worden;
...WACHT, v. de personen die de landsgrens moeten bewaken;
...WACHTER, m. (-s), bewaker van de landsgrens: (ook) ambtenaar der douane;
— (voetbalspel) hij die met een vlagje in de hand langs de grens van het speelveld loopt en het sein geeft, dat een bal uit is;
...WEER, v. middel tot beveiliging en verdediging der landsgrens;
...WEG, m. (-en), weg die tevens tot grensscheiding dient;
...ZUIL, v. (-en), grenspaal.