Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 01-09-2018

2018-09-01

Bepalen

betekenis & definitie

BEPALEN, (bepaalde, heeft bepaald), (w. g.) met palen afzetten, omzetten;

— vaststellen, regelen een tijd bepalen;
— omschrijven, nauwkeurig aangeven, volledig voorstellen de beteekenis van een woord bepalen; den duur van de omwenteling eener nieuw ontdekte planeet bepalen;
— (fig.) beperken zijne wenschen bij het noodige bepalen;
— ik bepaal mij tot hetgeen straks gebeurd is;
—zijne aandacht bij zijn werk bepalen, daarvan niet laten afwijken;
— oorzaak zijn, dat iets zoo wordt als het wordt, beslissen toen ik haar zag was mijn lot bepaald; allerlei kleinigheden kunnen den uitslag der verkiezingen bepalen;
— vaststellen, door waarneming en redeneering den oorsprong van een woord bepalen;
— bij besluit, ordonnantie of wet vaststellen: de wet bepaalt, dat enz.