Gepubliceerd op 02-09-2018

Denkbeeld

betekenis & definitie

DENKBEELD, o. (-en), (zielk.) alles wat door het denken wordt voortgebracht; (in de gewone taal) meening omtrent eene zaak: zijne denkbeelden omtrent den politieken toestand; (ook) voorstelling die men van iets heeft: ik kan me geen denkbeeld vormen. maken van een hooggebergte;

— plan, wensch zijne denkbeelden verwezenlijken; iem. op een denkbeeld brengen, op de gedachte brengen.