Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Tieren

betekenis & definitie

I. (tierde, heeft getierd),

1. schreeuwen: hij tierde er maar op los ; de wind raast en tiert;
2. luidruchtig uiting geven aan woede of ontstemming ; tekeergaan ; opspelen : schelden en tieren; een tierende volksmenigte.

II. (tierde, Heeft getierd),

1. welig groeien, goed gedijen, welvarend zijn: die planten tieren hier goed ; 't wil met hem niet tieren, niets gelukt hem;
2. aarden, zich op zijn gemak, zich thuis gevoelen : zij kan daar niet tieren.