Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Uiting

betekenis & definitie

v. (-en),

1. het uiten, uitdrukking: uiting geven aan zijn tevredenheid, die door woorden kenbaar maken; katten en honden brengen hun gemoedsbewegingen tot uiting door het rhythmisch bewegen van hun staart.
2. wat men uit, al of niet door woorden: al zijn uitingen waren kort en scherp; uitingen van welbehagen; uit sommige van zijn uitingen begreep ik, dat enz.; — blijk: een uiting van wantrouwen.