Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Onderwerp

betekenis & definitie

o. (-en),

1. zaak waarover men denkt of spreekt; de stof van een betoog, gedicht enz.: laat dat onderwerp maar liever rusten; hij bracht vanzelf het gesprek op godsdienstige onderwerpen; welk een heerlijk onderwerp voor een heldendicht;
2. (spraakk.) dat deel van de zin waarvan iets wordt meegedeeld en dat in persoon en getal met het vervoegde werkw. overeenstemt: in ,,ik schrijf een brief” is ik het onderwerp; een verzwegen, een loos onderwerp.