Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Onderneming

betekenis & definitie

v. (-en),

1. zaak van enig gewacht, die men op zich neemt; het volvoeren van een opgevat plan: die reis is een hele onderneming;
2. (econ.) zelfstandig, op winst gericht bedrijf of complex van bedrijven als zodanig (de onderneming is een economische eenheid, in tegenst. tot het bedrijf, dat een technische eenheid vormt); — zaak die men opzet of drijft om geldelijke voordelen te behalen: weldra bespeurde ik dat de tentoonstelling niet veel anders dan een onderneming, een speculatie was; — bedrijf dat zich inz. het vervoer van reizigers en goederen ten doel stelt (meest in samenst.: autobus-, scheepvaartonderneming); — (Ind.) plantage.