Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Bezoeken

betekenis & definitie

(bezocht, heeft bezocht),

1. (iets) gaan zien of horen, zich voor een poos er heen begeven : vreemde , landen bezoeken ; een museum bezoeken ; concerten bezoeken ; — inz. geregeld ergens heen gaan met een bepaald doel: een school bezoeken, er leerling zijn ;
2. iem. bezoeken, naar zijn huis gaan om hem te zien, te spreken, naar zijn welstand te vernemen enz., in ’t bijz. ambtshalve : onze reiziger hoopt u de volgende week te bezoeken ; de dokter moest nog vele patiënten bezoeken;de kermissen .bezoeken, bereizen ;
3. met bewijzen van ongenade Bejegenen, treffen: door het ongeluk bezocht; de oorlogsramp die ons bezocht.