Wat is de betekenis van Thomas van Aquino?

2023-10-02
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Thomas van Aquino

Thomas van Aquino (1225-1274) was een belangrijk filosoof en theoloog. Tevens was hij een gezaghebbend kerkleraar van de Rooms-katholieke kerk. Thomas van Aquino werd op 28 januari 1225 nabij het Italiaanse Napels geboren. Hij groeide op en genoot zijn opleiding bij de Benedictijnen, een kloosterorde. In 1243 trad hij tot de Dominicanen toe. In Par...

2023-10-02
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Thomas van Aquino

Ca 1224-1274. Van Italiaanse afkomst, onderwees aan de universiteit van Parijs en elders. Zijn werk bestond grotendeels uit een voortzetting van de pogingen van zijn leermeester albertus magnus om de Griekse filosofie met het Christendom te verzoenen, en ook hij werd beïnvloed door de Arabieren. Meer dan Albertus schiep hij een alomvattende filosof...

Direct toegang tot alle 15 resultaten over Thomas van Aquino?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

THOMAS VAN AQUINO

Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de lichamelijke opvoeding. Het hoofdbureau is gevestigd in Den Bosch; datum oprichting der vereniging: 29 december 1950. Officieel orgaan: „Thomas”; redactie zetelt in Hilvarenbeek.

2023-10-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Thomas van Aquino

(1225-1274), Italiaanse heilige van de dominicanenorde, kerkleraar. Beroemd zijn zijn filosofische en theologische geschriften; hij geldt als de geniaalste denker der scholastiek. Hij werd in 1323 heilig verklaard.

2023-10-02
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

THOMAS VAN AQUINO

(1224/25-1274), scholastiek wijsgeer en theoloog, bijgenaamd de engelachtige leraar (doctor angelicus), werd geboren te Roccasecca bij Napels uit een Lombardisch adellijk geslacht en nog zeer jong aan de Benedictijnen van Monte Cassino toevertrouwd. Hij studeerde in Napels, trad onder grote tegenstand van zijn familie in de pas gestichte orde der D...

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Thomas van Aquino

(1225-1274), Ital. heilige, Dominicaan, kerkleraar. Eretitels: doctor angelicus (engelachtige leraar) en vorst der scholastieken. Leerling van Albertus Magnus. Doceerde te Parijs, Rome, Viterbo en Napels. Verrichtte baanbrekend werk door de Gr. wijsbegeerte, met name Aristoteles, in het Westers denken binnen te voeren en bouwde de kath. dogmatiek e...

2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Thomas van aquino

Heilige, middeleeuws godgeleerde en wijsgeer (Aquino 1224/’25 abdij Fossanova 7 Mrt 1274), werd geboren op het stamslot Roccasecca te Aquino, halfweg Rome-Napels. Zijn vader, graaf Landulf van Aquino, een volle neef van keizer Frederik I Barbarossa, bracht hem op vijfjarige leeftijd als oblaat naar de aangrenzende Benedictijner-abdij van Mont...

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Thomas van aquino

(1225/,74), theoloog en wijsgeer; schepper der Thomistische wijsbegeerte. In de R.K. Kerk als heilige vereerd., feest 7 Maart.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Thomas van Aquino

Heilige, Dominicaan, kerkleeraar (zie plaat; vergelijk den index in kolom 831/ 832). * 1225 te Rocca Secca, ✝ 7 Maart 1274 te Fossa Nuova. Leven. Zijn ouders waren Landulph van Aquino en Theodora van Theate. Vijf jaren oud werd hij als oblaat in de Benedictijnerabdij van Monte Cassino opgenomen, maar trad, aanvankelijk tegen den zin zijner familie,...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Thomas van Aquino

(H.) godgeleerde, ° 1225 bij Aquino, dominikaan, leerling van Albertus de Grote te Keulen en te Parijs, was hoogleraar te Keulen, Parijs, Rome, Bologna en Napels, † 7 maart (feest) 1274. „Doctor angelicus” [Lat. de engelachtige leraar]. Nadat zijn ordesbroeder de Nederlander Willem VAN MOERBEKE een getrouwe vertaling van Aris...

2023-10-02
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Thomas van Aquino

(Thomas ab Aquino, Thomas Aquinas, ± 1225—1274) was een der meest bekende scholastici van de R.K. kerk. Hij werd bij Napels op het kasteel Rocca Sicca geboren en ontving zijn opleiding in het klooster Monte Cassino. Hij trad tegen den wil van zijn ouders in 1243 tot de orde der Dominicanen toe.Van 1252—1260 doceerde hij te Parijs...

2023-10-02
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Thomas van Aquino

(Aquinas) was de grootste der scholastieken uit de dertiende eeuw. Zijn bijnaam was doctor angeltcus. Hij was de zoon van een graaf van Aquino. In 1227 werd hij op het slot Roccasicca geboren. In 1242 trad hij tegen den wil zijner ouders in het Dominicanerklooster te Napels als novitius. Toen de orde hem in Frankrijk in veiligheid wilde brengen, m...

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Thomas van aquino

Thomas van aquino - (Aquinas), Heilige, doctor angelicus, de meest beroemde scholasticus, geboren omstr. 1225 bij Aquinum in het Napolitaansche, trad in 1243 in de orde der Dominicanen, doceerde 1252—60 te Parijs, daarna te Rome, Viterbo (?) en 1269—71 wederom te Parijs. Hij stierf in 1274 te Fossanuova, op weg naar het 2de algemeen concilie van Ly...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Thomas van aquino

Italiaans filosoof en theoloog, heilige, bijg.: doctor angelicus (Lat., engelachtige leraar), *ca.l225 Roccasecca (bij Napels), ♰7.3.1274 Fossanuova; uit een adellijk geslacht. Thomas werd als kind toevertrouwd aan de abdij van Monte Cassino, studeerde aan de universiteit te Napels, werd ca.1243 dominicaan en was van 1248—52 te Keulen leerli...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Thomas van aquino

doctor angelicus, de meest beroemde scholasticus, geb. omstr. 1225 bij Aquino in het Napolitaansche, trad in 1243 in de orde der Dominicanen, doceerde 1257—61 te Parijs, daarna te Rome, Orvieto, Anagni, Viterbo en Perugia, en 1269—71 wederom te Parijs. Hij stierf in 1274 te Fossanuova, op weg naar het 2de algemeen concilie van Lyon, waa...