De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Thomas van Aquino

betekenis & definitie

(1225-1274), Ital. heilige, Dominicaan, kerkleraar. Eretitels: doctor angelicus (engelachtige leraar) en vorst der scholastieken.

Leerling van Albertus Magnus. Doceerde te Parijs, Rome, Viterbo en Napels. Verrichtte baanbrekend werk door de Gr. wijsbegeerte, met name Aristoteles, in het Westers denken binnen te voeren en bouwde de kath. dogmatiek en moraal uit tot één groot organisch systeem, waarin theologie en wijsbegeerte harmonisch verbonden worden. Hoofdwerken: verschillende commentaren op de H. Schrift, de Summa contra Gentiles d.i. een verdediging van de kath. leer tegen de heidense dwalingen en bovenal de Summa Theologica. Feestdag 7 Maart.

< >