Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 01-04-2015

Thomas van Aquino

betekenis & definitie

Thomas van Aquino (1225-1274) was een belangrijk filosoof en theoloog. Tevens was hij een gezaghebbend kerkleraar van de Rooms-katholieke kerk.

Thomas van Aquino werd op 28 januari 1225 nabij het Italiaanse Napels geboren. Hij groeide op en genoot zijn opleiding bij de Benedictijnen, een kloosterorde. In 1243 trad hij tot de Dominicanen toe. In Parijs studeerde Van Aquino onder Albertus Magnus af in de filosofie en theologie. Hij ontwikkelde zich daarna tot een van de voornaamste Middeleeuwse denkers.

Met zijn Summa theologiae gaf hij een overzicht van de katholieke leer. Voor de verklaring hiervan gebruikte hij de leer van voornamelijke katholieke kerkvaders en heidense filosofen zoals Aristoteles en Plato. De bisschop van Parijs veroordeelde Van Aquino vanwege zijn uitleg van de leer met behulp van Aristoteles. Deze veroordeling werd na zijn dood echter herroepen. Toen hij in 1274 op weg was naar het Tweede Concilie van Lyon stierf hij op 7 maart. In 1323 werd Thomas van Aquino heilig verklaard en verklaarde paus Leo XIII het Thomisme (de leer van Sint Thomas) tot de officiële filosofie van de Rooms-katholieke kerk.

< >