Wat is de betekenis van Officier van justitie?

2023-06-08
Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie (2018)

Officier van justitie

De officier van justitie is de vertegenwoordiger van het OM in de rechtszaal. De officier van justitie bepaalt waar de verdachte van beschuldigd wordt. Hij bepleit op de zitting de zaak tegen een verdachte, maar heeft ook de plicht om ontlastend bewijs aan te brengen als dat er blijkt te zijn. De officier heeft ook het gezag over het opsporingsonde...

Lees verder

Direct toegang tot alle 12 resultaten over Officier van justitie?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Officier van justitie

Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De Officier van justitie heeft de leiding van het opsporingsonderzoek. Zie ook: Openbaar Ministerie (OM)

Lees verder
2023-06-08
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Officier van justitie

Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie heeft de leiding van het opsporingsonderzoek in strafzaken. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal hij besluiten de zaak voor de rechter te brengen (te dagvaarden), een schikking aan te bieden of de zaak te seponeren (bijvoorbeeld bij gebrek aan be...

Lees verder
2023-06-08
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Officier van justitie

De officier van justitie maakt deel uit van het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie behoort tot de staande magistratuur en bepaalt in strafrechtelijke procedures de strafeis. Wanneer een verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd, kan hij van de officier van justitie een dagvaarding krijgen (waardoor hij voor de rechter moet verschi...

Lees verder
2023-06-08
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Officier van justitie

vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie.

2023-06-08
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Officier van justitie

openbaar aanklager bij een rechtbank

2023-06-08
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Officier van Justitie

vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij een Arrondissementsrechtbank in Ned., tevens hoogste opsporingsambtenaar in het arrondissement. Bijgestaan door Substituut Officeieren van Justitie.

2023-06-08
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Officier van Justitie

Eis-elijk mens.

2023-06-08
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

officier van justitie

v. openbaar aanklager van een arrondissementsrechtbank.

2023-06-08
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Officier van Justitie

→ Openbaar Ministerie.

2023-06-08
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Officier van justitie

Officier van Justitie, Ambtenaar, hoofd van het Openbaar Ministerie bij een Arrondissementsrechtbank.

2023-06-08
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

officier van justitie

Ned. rechterlijk ambtenaar van het openbaar ministerie bij de arrondissementsrechtbanken en kantongerechten. Hij is opsporingsambtenaar, speciaal ten aanzien van misdrijven, en geeft voor de opsporing daarvan bevelen aan de politie. Zo nodig vordert hij een gerechtelijk vooronderzoek, te verrichten door de rechter-commissaris. Hij is voorts rechtsv...

Lees verder