Wat is de betekenis van Officier van justitie?

2018
2021-04-18
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Officier van justitie

De officier van justitie is de vertegenwoordiger van het OM in de rechtszaal. De officier van justitie bepaalt waar de verdachte van beschuldigd wordt. Hij bepleit op de zitting de zaak tegen een verdachte, maar heeft ook de plicht om ontlastend bewijs aan te brengen als dat er blijkt te zijn. De officier heeft ook het gezag over het opsporingsonde...

Lees verder
2018
2021-04-18
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Officier van justitie

Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De Officier van justitie heeft de leiding van het opsporingsonderzoek. Zie ook: Openbaar Ministerie (OM)

Lees verder
2016
2021-04-18
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Officier van justitie

Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie heeft de leiding van het opsporingsonderzoek in strafzaken. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal hij besluiten de zaak voor de rechter te brengen (te dagvaarden), een schikking aan te bieden of de zaak te seponeren (bijvoorbeeld bij gebrek aan be...

Lees verder
2012
2021-04-18
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Officier van justitie

De officier van justitie maakt deel uit van het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie behoort tot de staande magistratuur en bepaalt in strafrechtelijke procedures de strafeis. Wanneer een verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd, kan hij van de officier van justitie een dagvaarding krijgen (waardoor hij voor de rechter moet verschi...

Lees verder
2009
2021-04-18
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Officier van justitie

vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie.

1973
2021-04-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

officier van justitie

Ned. rechterlijk ambtenaar van het openbaar ministerie bij de arrondissementsrechtbanken en kantongerechten. Hij is opsporingsambtenaar, speciaal ten aanzien van misdrijven, en geeft voor de opsporing daarvan bevelen aan de politie. Zo nodig vordert hij een gerechtelijk vooronderzoek, te verrichten door de rechter-commissaris. Hij is voorts rechtsv...

Lees verder
1955
2021-04-18
vreemd

Vreemde woordenboek

Officier van justitie

openbaar aanklager bij een rechtbank

1949
2021-04-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Officier van Justitie

vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij een Arrondissementsrechtbank in Ned., tevens hoogste opsporingsambtenaar in het arrondissement. Bijgestaan door Substituut Officeieren van Justitie.

1939
2021-04-18
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Officier van Justitie

Eis-elijk mens.

1933
2021-04-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Officier van Justitie

→ Openbaar Ministerie.

1916
2021-04-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Officier van justitie

Officier van Justitie, Ambtenaar, hoofd van het Openbaar Ministerie bij een Arrondissementsrechtbank.