Wat is de betekenis van Surséance van betaling?

2024-07-18
Begrippenlijst gerechtsdeurwaarders

De Schout Gerechtsdeurwaarders (2019)

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een wettelijk uitstel van betaling.

2024-07-18
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Surséance van betaling

Door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen.

2024-07-18
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon (2007)

Surséance van betaling

Surséance van betaling is het stadium tussen “going concern” en faillissement. Gedurende de surséance, die door de rechtbank wordt uitgesproken, worden bepaalde betalingsrechten en verplichtingen gedurende een vastgestelde termijn – meestal anderhalf jaar - opgeschort (uitstel van betaling) waardoor de vennootschap de gelegenheid krijgt om financie...

2024-07-18
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

surseance van betaling

surseance van betaling - Een door een rechtbank verleend uitstel van betaling aan een bedrijf of andere organisatie. Uitstel wordt verleend op verzoek van het bedrijf of organisatie omdat het op een bepaald moment niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen maar verwacht dat dat op afzienbare termijn wel zal kunnen.

2024-07-18
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Surséance van betaling

Opschorting van betaling, door de rechter zo nodig toegekend aan een schuldenaar die voorziet dat hij met de betaling van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, doch aanneemt dat hij na verloop van tijd hiertoe weer in staat zal zijn. Het beheer van de zaken van de schuldenaar komt bij surséance van betaling onder toezicht van bewindvoe...

2024-07-18
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

surséance van betaling

officieel uitstel van betaling. Deze kan bij de rechtbank worden aangevraagd door iemand die voorziet dat hij zijn schuldeisers niet eerder kan voldoen dan nadat hij zijn bedrijf economisch wat gezonder heeft gemaakt. De rechtbank verleent dit uitstel onmiddellijk en benoemt een of meer bewindvoerders, maar een definitieve surséance (ten hoo...

2024-07-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Surséance van betaling

opschorting van betaling, kan door de rechter onder bepaalde omstandigheden worden toegekend aan een schuldenaar, die voorziet, dat hij met betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, doch aantoont, dat hij na verloop van enige tijd aan al zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Het beheer van zijn zaken komt dan onder toezicht v...

2024-07-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Surséance van betaling

is een rechtsmiddel, waardoor een schuldenaar tegenover zijn schuldeisers in het algemeen tijdelijk wordt vrijgesteld van zijn verplichting om te betalen en gewaarborgd tegen executie op zijn persoon of goed, maar tevens de vrije beschikking over zijn goederen verliest. Vóór 1896 konden alleen kooplieden surséance bekomen; volg...

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Surséance van betaling

zie: Faillissement.