Wat is de betekenis van van?

2024-07-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-20
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

van

(zelfstandig naamwoord) [alg.] bestelwagen, bestelauto - De koerier bezorgt de pakketten met een bestelwagen.

2024-07-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Vân

Vân - Eigennaam 1. (vrouwelijke naam) meisjesnaam

2024-07-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

van

van - voorzetsel, bijwoord 1. om aan te geven wat het onderwerp is ♢ dit is het verhaal van een arme man 2. om aan te geven waar vandaan ♢ ik wil kaas van de kaasboer 3. te be...

2024-07-20
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

van

Ik heb geprobeerd van hem te bellen. Hij heeft beslist van niet te komen. Ik ben blij van weer te beginnen.

2024-07-20
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

van

- van als, van het ogenblik dat, zodra. - van bij/in het begin enz., vanaf het begin enz., sedert. - van na/sinds, vanaf, sedert. - van zijn zestien jaar, sinds zijn zestiende jaar. - van zodra, zodra. Van zodra de prijs van een bepaald product anders wordt geprijsd, gaat die nieuwe prijs automatisch door naar de...

2024-07-20
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

van

I. Als vz. 1. Bij de aanduiding van het beginpunt in de tijd; in de standaardt. steeds in verb. met af. - In verb. met een tijdperk of tijdstip (als znw.), waarbij van gevolgd wordt door een ander voorz.: van bij -, vanaf, sedert. Zo werd, van bij haar intrede op de Burcht, besloten en geregeld door de Vrijvrouw van Ma...

2024-07-20
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

VAN

Bindwoord in achternamen, in Frl. tijdens de Saksische-Habsburgse periode door aanzienlijken voor hun toenaam geplaatst, om niet bij de Duitse en Hollands-Gelderse adel af te steken. In de 18de eeuw ook veel in combinaties. Als Fokke Bienema zijn zoon naar zijn schoonvader Epke Roos wil noemen, wordt de naam: Epke Roos van Bienema, zonder dat dit V...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Van

praep., fan.