Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

Gepubliceerd op 03-02-2023

venster

betekenis & definitie

In Vl.-België is venster het gewone woord in de schrijft, én in de spreekt.; in Nederl. is venster een schrijftaalwoord; in de spreekt, gebruikt men veelal raam. De hierna volg. voorb. zijn bedoeld ter illustratie van toep. die in de standaardt. zeer ongewoon zijn.

Blijf van dat venster weg tot het licht uit is,’ zei Jackie scherp, VAN AKEN 1958, 45.

Hij liep naar het venster en keek de tuin in, DURNEZ z.j. (± 1958), 158.

Meulenaere spuwt eens door het kleine openstaande venster, BOON 1975, 180.

Om half vier zijn we op safari getrokken, maar de wilde jaren lagen daar lui onder de weinige bomen, en stel je voor alle vensterkens dicht bij ’n temperatuur van 36, in de bus wel 50, het was er ’n echt sauna bad, Kerk en Leven (ed. Mechelen)12/8/1976, p. 12.

Sam.: vensterblad, vensterbank (Zij reikt Mak het goud met bedeesde handen toe. Hij legt het op het vensterblad, TEIRLINCK 1952, 1, 117);

- vensterbord, (gewest.) vensterbank (Dat hij ... ’t onschuldig genot gekend had in ’t kweken ener potbloem op ’t vensterbord zijner studiekamer, STREUVELS 1964, 264);
- vensterboord, (gewest.) vensterbank (PEETERS 1931, 108. Tegen de vensterboorden is het papier afgeweekt en is er schimmel, CLAUS 1958, 27);
- vensterdorpel, vensterbank (Hij wees met de vinger naar een rijtje halflege en volle pinten op de vensterdorpel van de herberg, CLAES 1955, 206.

Lewie spoelt zijn kruikske uit, zet het met de toot omlaag op de vensterdorpel, WALSCHAP 1976, 134);

- vensterrichel, vensterbank (Hij bleef met zijn ellebogen op den vensterrichel geleund in den nacht zitten zien, TIMMERMANS 1966, 29);
- venstertablet, (gewest.) vensterbank (Uit een reclamefolder Meise jan. 1977);
- vensterwasser, glazenwasser (Plotseling werd hij toegeroepen van op een hoge ladder, waar een vensterwasser bezig was met zijn werk, BONI 1948, 188).