Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 18-10-2023

HERAKLIDEN

betekenis & definitie

in de Griekse sage de zoons en verdere nakomelingen van Herakles, vooral diegenen, die met de hulp der Doriërs een deel van de Peloponnesus veroverden en in Argos, Lakonië en Messenië als koningen heersten. Het Delphische orakel had aan Hyllos, Herakles’ zoon, verkondigd, dat hij succes zou hebben, wanneer hij de derde vrucht (d.i. het derde geslacht) afwachtte.

Nadat Hyllos en zijn kleinzoon Aristomachos, het orakel verkeerd uitleggend, vergeefse invallen in de Peloponnesus hadden gedaan en gesneuveld waren, bouwden Aristomachos’ zonen Temenos (té-), Kresphontes en Aristodemos bij Naupaktos schepen. Zij drongen van de zeezijde in de Peloponnesus door, overwonnen Tisamenos, de zoon van Orestes, veroverden nagenoeg het gehele schiereiland en verdeelden het onder hun aanvoerders. Argos viel nu aan Temenos, Lakonië aan de tweelingbroeders Prokles en Eurysthenes, zoons van Aristodemos, Messenië aan Kresphontes ten deel. De sage der Herakliden geeft de Dorische volksverhuizing weer.