Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 18-10-2023

WEER

betekenis & definitie

noemt men het complex van de op een bepaald moment, op een bepaalde plaats, heersende meteorologische factoren die samen een merkbare invloed op de mens, die er aan blootgesteld is (of eventueel zou zijn), uitoefenen. Deze factoren zijn in hoofdzaak: luchttemperatuur, stralingsomstandigheden, luchtbeweging, luchtvochtigheid, een eventueel druppeltjesgehalte van de lucht (mist of nevel), eventuele neerslag, zicht.

Een grootheid als de luchtdruk is, op zichzelf genomen, geen factor van het weer, of althans practisch niet. In iets ruimere zin genomen kan men er onder rekenen alle meteorologische factoren die van belang zijn voor de samenleving; bijv. ook voor de luchtvaart of de landbouw. Het gemiddelde weerbeeld (genomen over een lange tijd, bijv. 40 jaren), inclusief de variatie daarvan in de loop van het jaar en tussen dag en nacht, alsmede de verdeling van kansen op bepaalde afwijkingen van het gemiddelde, noemt men samen „het klimaat” van de betrokken plaats. De studie van het weer is een onderdeel van de meteorologie . In verband met het grote belang dat de kennis omtrent het weer in de naaste toekomst — en ook omtrent het weer van nu op een andere plaats — voor de handelende mens heeft, is men er toe overgegaan weerdiensten in het leven te roepen, welker taak het is de genoemde inlichtingen te verstrekken en te verspreiden.