Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gepubliceerd op 24-01-2022

Blazoen

betekenis & definitie

is in de wapenkunde de naam voor het volledige wapen (z wapenkunde).

Een belangrijk hoofdstuk van de heraldiek vormen de blazoenen der Rederijkerskamers. Ze behoren tot de „sprekende wapens”, d.w.z. ze vertolken gewoonlijk de naam of de kenspreuk van de kamer en bevatten doorgaans ook de symbolen van de patroon, de beschermheilige. Het blazoen werd ontvangen bij de doop uit de handen van een hoofdkamer of van de feestgevende kamer, soms ook van vorstelijke personen. Naast deze gewone bestonden nog zgn. kunstof rebusblazoenen, voor wedstrijden vervaardigd, die óf het eigenlijke blazoen door allerlei variatie en wijziging tot een pronkstuk herschiepen óf de naam, kenspreuk of een lofdicht in rebusvorm vertolkten. In Nederland bevindt zich een aantal blazoenen uit de 16de eeuw en later in de Lakenhal te Leiden, de St Jorisdoelen te Noordwijk en de sociëteit Trou Moet Blycken te Haarlem. Voor afbeeldingen zie de literatuur.

DR J. J. MAK

Lit.: J. J. Mak, De Rederijkers (Amsterdam 1944); H. de Schry ver, De Blazoenen van onze Rederijkerskamers in Jaarboek v. De Fonteyne, 1945; rebusblazoenen: P. de Keyser in genoemd Jb. 194Ö^en 1947.