Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 23-01-2023

EEUW

betekenis & definitie

(Latijn saeculum) noemt men een tijdperk van 100 jaren. De eerste eeuw van de Christelijke zowel als van iedere andere jaartelling begint met het jaar 1 en eindigt met 100, de 2de eeuw begint met 101 en eindigt met 200, enz.

Men gebruikt het woord eeuw echter ook in de betekenis van een onbepaald tijdvak, wanneer men spreekt van de gouden eeuw onzer letterkunde, van de eeuw van Lodewijk XIV enz.