Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 17-06-2022

Aantal

betekenis & definitie

(meetkunde van het) is dat gedeelte der hogere meetkunde, dat zich uitsluitend bezighoudt met de bepaling van het aantal oplossingen, dat een meetkundig probleem in het algemeen toelaat, zonder te trachten deze oplossingen zelf op te sporen. De grondslagen ener afzonderlijke methode ter berekening dier aantallen zijn gelegd door H.

C. H. Schubert, ofschoon, naar later bleek, zijn bewijsvoering niet streng genoeg was. Door B. L. van der Waerden en anderen is de methode exact opgebouwd.Lit.: H. C. H. Schubert, Kalkül der abzahlenden Geometrie (Leipzig, 1879); B. L. van der Waerden, De algebraïsche grondslagen der Meetkunde van het Aantal (Amsterdam, 1926) en latere onderzoekingen; J. C. H. Gerretsen, De topologische grondslagen der meetkunde van het aantal (Groningen, 1939).