Aphaniet betekenis & definitie

Aphaniet, ook groensteen, groensteenporphier en trapporphier genaamd, is volgens Hauy een kwartsvrij silicaatgesteente en hoornblende of, zooals later door Cordier is aangewezen, een zamenstel van augiet met veldspaat, hetwelk zoo fijn van korrel is, dat men de bestanddeelen niet kan onderscheiden. Is de korrel grover, dan kan men beslissen of het tot de familie der hoornblendegesteenten behoort of tot die der augietgesteenten. Het aphaniet is doorgaans groen of zwart van kleur, somtijds digt en ook wel schilferig van aard. Het wordt op vele plaatsen, vooral bij de overgangsgesteenten, gevonden.

Gepubliceerd op 11-01-2018