Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 06-08-2018

Dan

betekenis & definitie

Dan is de naam van één der 12 zonen van den aartsvader Jacob en van Rachel's dienstmaagd Bilha. De naar hem genoemde stam trok met ruim 60.000 strijdbare mannen over de Jordaan en ontving, volgens de beschikking van Jozua, zijn grondgebied aan de Middellandsche zee, ten oosten van Benjamin en Juda, ten noorden van Ephraïm, en ten zuiden van Simeon. Reeds vroeg trok die stam verder noordwaarts en veroverde de Phoenicische stad Laïsj of Lesjem, terwijl hij zich later met de Philistijnen vermengde en allengs verdween.