Aphaeresis betekenis & definitie

Aphaeresis, een Grieksch woord, beteekent wegneming en vandaar in de taalkunde het weglaten van ééne of meer letters bij den aanvang van een woord, bijvoorbeeld wanneer men schrijft “ ’t is” in plaats van “het is.” Door zoodanige aphaeresis brengt men veelal de schrijftaal in overeenstemming met de spreektaal.

Gepubliceerd op 11-01-2018