Acanthaceën betekenis & definitie

Deze vormen eene natuurlijke plantenfamilie, wier talrijke geslachten bijna allen in de keerkringsgewesten van Azië, Afrika en Amerika te huis behooren. Vele soorten zijn herwaarts in de oranjeriën overgebragt en hebben eene plaats gekregen onder de meest geliefde sierplanten.

Fraai is, bijvoorbeeld, aphelandra Leopoldi met eene gele pyramide van bloemen en groene bladeren met zilveren strepen, — voorts een aantal prachtige Thunbergia-soorten, slingerplanten, waaronder zich eene heerlijke blaauwe soort uit Indië bevindt, en vooral de hexacentris mysorensis met hoog gele en donkerroode bloemen. De ruellia-soorten met vurige scharlakenroode bloemen zijn reeds lang bekend.

Het eenige geslacht dier familie, dat in Europa groeit, draagt den naam van acanthus. Vooral twee soorten van dit geslacht (a. mollis en a. spinosus) zijn in het zuiden van Europa algemeen verspreid, en hare donker groene, groote, glinsterende bladeren en fraaije bloemen vallen er den reiziger uit het noorden onwillekeurig in het oog. De smaakvolle Grieksche bouwmeesters hebben aan de bladeren, die de kapiteelen der Korinthische zuilen versieren , de gedaante van acanthus-bladeren gegeven.

Wij geven hierbij eene afbeelding op verkleinde schaal van acanthus mollis.Acanthus mollis