Allen betekenis & definitie

Allen (Bog of) is eene reeks van moerassige veengronden in het Iersche graafschap Kildare. Zij liggen omstreeks 70 Ned. el boven de oppervlakte der zee en staan in het voor- en najaar onder water. Er ont springen belangrijke rivieren, zoo als de Barrow en de Boyne. De pogingen om ze droog te maken hebben tot nu toe schipbreuk geleden. Ongetwijfeld echter zal dit later even goed gelukken als aan de oostelijke grenzen van Groningen en Drenthe.

Gepubliceerd op 14-11-2017