Acapulco betekenis & definitie

Eene stad in den Mexikaanschen staat Guerrero, op 16°50'53" N.B. aan de Stille zee gelegen, telt slechts 4500 inwoners, maar heeft eene prachtige haven, eene granietkom, die bijna 7000 el breed en tot digt bij den oever zelfs voor de grootste schepen een genoegzame diepte bezit. De havenmond is geopend naar het Z.Z.W. en gedeeltelijk gesloten door het eiland Roqueto of Grifa. De hitte der zon, die er door de granietgevaarten wordt teruggekaatst, en de uitwasemingen van naburige moerassen maken het klimaat er zeer ongezond, vooral voor den vreemdeling.

Wel heeft men er eene hooge rots, den Abra de San Nicolas, tusschen de stad en de zee gelegen , laten springen, om aan den zeewind toegang te verschaffen, maar zelfs deze maatregel heeft weinig gebaat. Daarenboven wordt Acapulco door aardbevingen, stormen en insecten geteisterd. Acapulco bloeide in het laatst der vorige eeuw onder de Spaansche heerschappij. Toen zeilde jaarlijks een rijkbeladen galjoen naar de Philippijnsche eilanden, bepaaldelijk naar Manilla, en keerde vervolgens met eene kostbare lading Indische en Chinesche handelswaren terug. Door de onafhankelijk-verklaring van Mexico en andere omstandigheden is de handel te Acapulco langzamerhand verdwenen; thans echter begint hij wegens de talrijke stoombooten, die er de uitmuntende haven binnenloopen, eenigzins te herleven.

Gepubliceerd op 14-11-2017