A vista betekenis & definitie

A vista of á vue , bij zigt, op zigt, op vertoon. In wissels en ander handelspapier beteekent deze term, dat de in het papier vermelde geldsom onmiddellijk, bij de aanbieding of vertooning van het papier door hem, die betalen moet, zal voldaan worden.

De wissel, op zigt getrokken, is betaalbaar op vertooning, zegt het Nederlandsche Wetboek van koophandel. Binnenlandsche wissels, dat zijn wissels binnen het Rijk in Europa getrokken en betaalbaar, moeten binnen drie maanden ter betaling worden aangeboden op straf van verlies van verhaal tegen de endossanten en tegen den trekker, althans indien deze fonds ter betaling aan den betrokkene had bezorgd.

Voor wissels van buiten’s lands of op het buitenland getrokken zijn andere verschillende termijnen vastgesteld. A vista of á prima vista in de muziek beteekent, op het eerste gezigt, namelijk, dat de speler of zanger het muziekstuk zoo dadelijk, als het hem voorgelegd wordt, speelt of zingt, zonder dat hem vooraf de gelegenheid gegeven wordt, om zich in de voordragt daarvan te oefenen.

Laatst bijgewerkt 12-01-2018