A uso betekenis & definitie

A uso, een Italiaansche term, in het handelsregt gebruikelijk, beteekent: “naar gewoonte.” Een wissel getrokken a uso vervalt op den tijd, waarop gewoonlijk op zekere plaatsen de wissels vervallen. Bij voorbeeld in Leipzig pleegt de vervaltijd van alle wissels gesteld te worden op medio of ultimo mensis, dat is: op de helft of op het einde der maand. Een wissel a uso getrokken loopt aldaar 15 dagen.

Het Nederlandsch wetboek van Koophandel verstaat onder uso, voor alle binnen het Koningrijk betaalbare wisselbrieven, een termijn van dertig dagen, en bepaalt dat die, ten aanzien van wisselbrieven niet op zigt getrokken, begint te loopen daags na de dagteekening van het stuk. (Zie wissel.)

Laatst bijgewerkt 12-01-2018