Gepubliceerd op 23-02-2021

Lucht

betekenis & definitie

ander woord voor gas (zie ald.). Ook naam van den dampkring of de atmospheer (zie ald.).

De L, die den dampkring der aarde uitmaakt is een mengsel van gassen. Haar meest wezenlijke bestanddeelen zijn zuurstof, stikstof en argon (n.l. 21 voluumdeelen zuurstof, 78.06 stikstof en 0.94 argon, of van 23.2 gewichtsdeelen zuurstof, en 75.5 stikstof en 1.3 argon). De zuurstof is de ademhalingslucht voor menseh en dier, die deze stof gedeeltelijk in den vorm van koolzuur weer uitademen; dit koolzuur wordt opgenomen door de chlorophylhoudende planten, die weer zuurstof uitscheiden. Daar dit laatste proces plaats heeft onder •den invloed van het zonlicht, is over dag het koolzuurgehalte iets geringer dan des nachts. De stikstof is een indifferent gas en doet voornamelijk dienst als verdunningsmiddel voor de zuurstof. Andere bestanddeelen der atmospherische lucht zijn: waterstof (al naar de omstandigheden in zeer verschillende hoeveelheid voorhanden; verandert door afkoeling in water of ijs, zie Nevel, Wolken, Regen), en allerlei stofdeeltjes (stuifmeel, micro-organismen, zouten, rook enz.).