Wat is de betekenis van Lucht?

2020
2022-07-04
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

lucht

Het begrip lucht heeft 4 verschillende betekenissen: 1) uit zuurstof en stikstof bestaand gas. voornamelijk uit zuurstof en stikstof bestaand gas dat de aarde omgeeft en dat we inademen. 2) luchtlaag om de aarde. luchtlaag om de aarde; ruimte hoog boven onze hoofden; dampkring; atmosfeer. 3) uitspansel; hemel. uitspansel dat...

Lees verder
2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

lucht

lucht - Zelfstandignaamwoord 1. het mengsel van gassen waaruit de atmosfeer bestaat Het apparaat gaf aan dat de lucht niet schoon was. 2. hemel, uitspansel 3. geur, stank lucht - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van luchten 2. gebiedenwijs van luchten Uitdrukki...

Lees verder
2018
2022-07-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

lucht

lucht - zelfstandig naamwoord 1. wat je ruikt ♢ wat hangt er een vreemde lucht in de keuken 2. ruimte boven de aarde ♢ ik zie grote wolken in de lucht voorbijgaan 1. het schip is...

Lees verder
2017
2022-07-04
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Lucht

Lucht - 'de lucht invliegen': het gevoel krijgen dat men de benen niet meer soepel rond krijgt. Zie ook blokkeren en opblazen.

2000
2022-07-04
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Lucht

Lucht en leegte, schone schijn zonder zinvolle inhoud; rust en ruimte. In de NBV-vertaling van het bijbelboek Prediker wordt dit beeld gebruikt voor de zinloosheid van allerlei aardse zaken. ‘Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte’ (Prediker 1:2, NBV). Deze adequate metafoor was al eerder gebruikt door Frans Cromphout in z...

Lees verder
1997
2022-07-04
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

lucht

In ons enquêtemateriaal komt de verwensing hij kan de lucht in! voor. De betekenis is gelijk aan die van de verwensing blaas hem op!, maar dan wel zonder de bijgedachte aan zak. zie opblazen.

1993
2022-07-04
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Lucht

Mengsel van gassen in de aardatmosfeer. Omdat niet alle componenten van lucht altijd in dezelfde hoeveelheid voorkomen, is er geen definitie van `zuivere lucht' op te stellen. Maar met zuivere lucht wordt meestal bedoeld: lucht waarin zich geen zwevende deeltjes als stof en hydrometeoren, of door industriële activiteiten toegevoegde gassen bevinden...

Lees verder
1990
2022-07-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

lucht

lucht - Een mengsel van gassen dat de atmosfeer van de aarde vormt; wordt over het algemeen beschouwd als datgene dat noodzakelijk is voor het overleven van dieren en planten die op het land leven.

1984
2022-07-04
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Lucht

Lucht is het mengsel van gassen rond de aarde. De luchtlaag vormt maar een betrekkelijk dunne schil om de aardbol. Men noemt haar dampkring of atmosfeer. De dichtheid van de lucht neemt in de dampkring naar boven toe geleidelijk af, wat men b.v. bij het stijgen in hooggebergte goed kan waarnemen. Op zeeniveau bedraagt de dichtheid 1,225 kg/m3, op 3...

Lees verder
1981
2022-07-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Lucht

mengsel bestaande uit 75 gewichtspercent stikstof, 23 gew.-percent zuurstof, 1,2 gew.-percent edelgassen en 0,03 gew.-percent kooldioxide; gewoonlijk bevat lucht een grotere hoeveelheid waterdamp, stof en vaak roet en uitlaatgassen. 1 liter lucht weegt 1,293. Naar boven toe wordt de lucht dunner en neemt de luchtdruk af.

1981
2022-07-04
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Lucht

onze aarde is omgeven door een gasvormige laag; in de onderste delen daarvan speelt ons leven zich af. L. is een element dat noodzakelijk is voor het leven. Ze vormt de grondstof voor de ademhaling. Ze bestaat voor ongeveer 76% uit stikstof, 22% uit zuurstof, met daarnaast veranderlijke hoeveelheden koolzuur, argon, sporen van andere gassen, waterd...

Lees verder
1974
2022-07-04
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

lucht

mengsel van gassen dat de atmosfeer van de aarde vormt. Samenstelling is tot een hoogte van ongeveer 90 km constant: stikstof ca. 78%; zuurstof ca. 20%; waterdamp in wisselende hoeveelheid; edelgassen (argon, neon, helium) ca. 1%; kooldioxyde ca. 0,032%. Verder zijn sporen aanwezig van ammoniak, ozon, zwaveldioxyde, stikstofdioxyde.

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

lucht

v./m. (-en), 1. het gasmengsel dat de atmosfeer van de aarde vormt: warme, koude, gematigde lucht; polaire lucht; verse, bedorven lucht inademen; de toevoer van lucht afsnijden; 2. de dampkring in tegenst. tot de aarde: de vogel vliegt in de lucht; de toren verheft zich hoog in de lucht; de lucht lucht klieven, vliegen; een gat in de slaan lucht (...

Lees verder
1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Lucht

s.; (gas), wyn, lucht; (reuk), lucht rook; ergensvan krijgen, earne de rook fan krije, eat yn 'e noas krije; (uitspansel), loft; een dreigende —, in stive loft; een heldere —, in skjinne loft; een onheilspellende —, in kaek; eenmet wolk...

Lees verder
1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Lucht

I. v. (-en), 1. het in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte overal omgeeft en voor het organische leven onmisbaar is: warme, koude, gematigde lucht; verse, bedorven lucht; lucht inademen ; de toevoer van lucht afsnijden ; verse lucht inlaten; 2. de dampkring in tegenstelling met de aarde : de vo...

Lees verder
1949
2022-07-04
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

lucht

(z.h.) denkbeeldige partij; partij goederen, die reeds lang daarvoor, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, werd verkocht. De lucht hangt laag, (deze vrouw) is niet te gebruiken.

1949
2022-07-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Lucht

(scheik.), gasmengsel bestaande uit 78,2 % stikstof (N-) ; 20,8 % zuurstof (02) ; 0,05 % kooldioxyde (CO2) en ca 1 % edelgassen; 0,932 % argon; 0,0015 % neon; 0,0005 % helium; 0,00011 % krypton en 0,000008 % xenon. Door de lucht vloeibaar te maken en gefractionneerd te laten verdampen worden in de techniek zuurstof, stikstof en de edelgassen op gro...

Lees verder
1939
2022-07-04
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Lucht

Voornaamste bestanddeel der gewichtigheid.

1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

lucht

I. v., inz. bet. 2, 6, 7 luchten: 1. gas, voornamelijk uit stikstof en zuurstof bestaand: het soortelijk gewicht van lucht; samengeperste lucht; 2. het geheel van genoemde stof, dat de aarde omgeeft, een gedeelte er van boven een bepaalde plaats of streek; dampkring: blootgesteld aan de lucht; de lucht wordt ijler bij het opstijgen; in de lucht spr...

Lees verder
1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Lucht

→ Atmosfeer.