Wat is de betekenis van Lucht?

2024-02-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

lucht

Het begrip lucht heeft 4 verschillende betekenissen: 1) uit zuurstof en stikstof bestaand gas. voornamelijk uit zuurstof en stikstof bestaand gas dat de aarde omgeeft en dat we inademen. 2) luchtlaag om de aarde. luchtlaag om de aarde; ruimte hoog boven onze hoofden; dampkring; atmosfeer. 3) uitspansel; hemel. uitspansel dat...

2024-02-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

lucht

lucht - Zelfstandignaamwoord 1. het mengsel van gassen waaruit de atmosfeer bestaat Het apparaat gaf aan dat de lucht niet schoon was. 2. hemel, uitspansel 3. geur, stank lucht - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van luchten 2. gebiedenwijs van luchten Uitdrukki...

2024-02-27
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Lucht

Lucht en leegte, schone schijn zonder zinvolle inhoud; rust en ruimte. In de NBV-vertaling van het bijbelboek Prediker wordt dit beeld gebruikt voor de zinloosheid van allerlei aardse zaken. ‘Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte’ (Prediker 1:2, NBV). Deze adequate metafoor was al eerder gebruikt door Frans Cromphout in z...

2024-02-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

lucht

lucht - zelfstandig naamwoord 1. wat je ruikt ♢ wat hangt er een vreemde lucht in de keuken 2. ruimte boven de aarde ♢ ik zie grote wolken in de lucht voorbijgaan 1. het schip is...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-27
Jargon & Slang van Wielrenners

Marc De Coster (2017)

Lucht

Lucht - 'de lucht invliegen': het gevoel krijgen dat men de benen niet meer soepel rond krijgt. Zie ook blokkeren en opblazen.

2024-02-27
Brabants Handwoordenboek

Prof. dr. Jos Swanenberg (2015)

lucht

(zn) lamp, lantaarn EK.

2024-02-27
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

lucht

- uit de lucht vallen, in België vooral: van niets weten, stomverbaasd zijn [in Nederland: plotseling en onverwacht verschijnen] - in open lucht, in de open lucht.

2024-02-27
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

lucht

In ons enquêtemateriaal komt de verwensing hij kan de lucht in! voor. De betekenis is gelijk aan die van de verwensing blaas hem op!, maar dan wel zonder de bijgedachte aan zak. zie opblazen.

2024-02-27
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Lucht

Mengsel van gassen in de aardatmosfeer. Omdat niet alle componenten van lucht altijd in dezelfde hoeveelheid voorkomen, is er geen definitie van `zuivere lucht' op te stellen. Maar met zuivere lucht wordt meestal bedoeld: lucht waarin zich geen zwevende deeltjes als stof en hydrometeoren, of door industriële activiteiten toegevoegde gassen bevinden...

2024-02-27
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

lucht

lucht - Een mengsel van gassen dat de atmosfeer van de aarde vormt; wordt over het algemeen beschouwd als datgene dat noodzakelijk is voor het overleven van dieren en planten die op het land leven.

2024-02-27
Droom lexicon

G. Senger (1985)

Lucht

Zonder lucht kan men niet leven. Daarom is het gevoel van gebrek aan lucht in de droom - als de ademhalingsproblemen tenminste niet een organische oorzaak hebben - een signaal dat de geestelijke ‘voeding’ niet voldoende functioneert. Lucht is immers het domein van de geest, waarin de in de gedaante van vogels verschijnende gedachten hui...

2024-02-27
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Lucht

Lucht is het mengsel van gassen rond de aarde. De luchtlaag vormt maar een betrekkelijk dunne schil om de aardbol. Men noemt haar dampkring of atmosfeer. De dichtheid van de lucht neemt in de dampkring naar boven toe geleidelijk af, wat men b.v. bij het stijgen in hooggebergte goed kan waarnemen. Op zeeniveau bedraagt de dichtheid 1,225 kg/m3, op 3...

2024-02-27
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Lucht

mengsel bestaande uit 75 gewichtspercent stikstof, 23 gew.-percent zuurstof, 1,2 gew.-percent edelgassen en 0,03 gew.-percent kooldioxide; gewoonlijk bevat lucht een grotere hoeveelheid waterdamp, stof en vaak roet en uitlaatgassen. 1 liter lucht weegt 1,293. Naar boven toe wordt de lucht dunner en neemt de luchtdruk af.

2024-02-27
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Lucht

onze aarde is omgeven door een gasvormige laag; in de onderste delen daarvan speelt ons leven zich af. L. is een element dat noodzakelijk is voor het leven. Ze vormt de grondstof voor de ademhaling. Ze bestaat voor ongeveer 76% uit stikstof, 22% uit zuurstof, met daarnaast veranderlijke hoeveelheden koolzuur, argon, sporen van andere gassen, waterd...

2024-02-27
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

lucht

In enkele verb. die in de standaardt. niet voorkomen: uit de lucht vallen, van pers.: nergens van af weten, verbaasd zijn (in de standaardt. wel in de bet.: onverwacht komen opdagen); - wat lucht nemen (gall., naar fr. pendre de l’air), wat lucht happen, een luchtje scheppen; - (een kamer) lucht geven (gall., naar...

2024-02-27
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

lucht

mengsel van gassen dat de atmosfeer van de aarde vormt. Samenstelling is tot een hoogte van ongeveer 90 km constant: stikstof ca. 78%; zuurstof ca. 20%; waterdamp in wisselende hoeveelheid; edelgassen (argon, neon, helium) ca. 1%; kooldioxyde ca. 0,032%. Verder zijn sporen aanwezig van ammoniak, ozon, zwaveldioxyde, stikstofdioxyde.

2024-02-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Lucht

s.; (gas), wyn, lucht; (reuk), lucht rook; ergensvan krijgen, earne de rook fan krije, eat yn 'e noas krije; (uitspansel), loft; een dreigende —, in stive loft; een heldere —, in skjinne loft; een onheilspellende —, in kaek; eenmet wolk...

2024-02-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Lucht

I. v. (-en), 1. het in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte overal omgeeft en voor het organische leven onmisbaar is: warme, koude, gematigde lucht; verse, bedorven lucht; lucht inademen ; de toevoer van lucht afsnijden ; verse lucht inlaten; 2. de dampkring in tegenstelling met de aarde : de vo...

2024-02-27
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Lucht

(scheik.), gasmengsel bestaande uit 78,2 % stikstof (N-) ; 20,8 % zuurstof (02) ; 0,05 % kooldioxyde (CO2) en ca 1 % edelgassen; 0,932 % argon; 0,0015 % neon; 0,0005 % helium; 0,00011 % krypton en 0,000008 % xenon. Door de lucht vloeibaar te maken en gefractionneerd te laten verdampen worden in de techniek zuurstof, stikstof en de edelgassen op gro...

2024-02-27
Boevenjargon

Professor Henry Roskam (1949)

lucht

(z.h.) denkbeeldige partij; partij goederen, die reeds lang daarvoor, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, werd verkocht. De lucht hangt laag, (deze vrouw) is niet te gebruiken.