Gepubliceerd op 18-03-2021

Regen

betekenis & definitie

Zie Neerslag. Het is de neerslag, die in vochtdruppels uit den dampkring valt.

Wanneer de waterdamp in de wolken aanwezig voldoende wordt afgekoeld, verdicht hij zich tot water, dat onder werking der capillaire krachten den vorm van bolronde druppels aanneemt. Deze druppels zijn in den regel des te grooter naarmate hun valhoogte grooteir is, omdat zij door vochtige lucht strijkend immer meer waterdamp op hunne oppervlakte condenseeren en de fijnere druppels bij aanraking met zich vereenigen. In de tropische gewesten door zeeën bespoeld zijn de regens het zwaarste en de druppels het grootste. Daar waar in tropische streken het water ontbreekt, bijv. in de Sahara, ontbreekt de regen geheel en al. Ben verband tusschen de regenperioden en de perioden der zonnevlekken is wel vermoed, maar niet door de waarneming bewezen.