Gepubliceerd op 28-02-2021

Nevel

betekenis & definitie

bestaat uit zeer fijne waterdruppels (niet uit waterblaasjes) in de lagere luchtlagen. Deze druppels ontstaan door verkoeling uit den waterdamp in de lucht aanwezig.

Bij bepaalde temperatuur kan de lucht een bepaalde massa waterdamp bevatten. Daalt de temperatuur en is de lucht met waterdamp verzadigd, dan zal een deel hiervan als water neerslaan in den vorm van druppels, die zich hoodfzakeljjk vormen om kernen, reeds te voren aanwezig. Als kern kunnen dienen fijne stofjes of electrische ionen. Waar veel rook (gassen en fijne vaste deeltjes) en tegelijk veel waterdamp aanwezig is, b.v. in de fabrieksstreken van Engeland, kan de nevel buitengewoon dicht worden.Op twee wijzen kan de nevel ontstaan; wanneer warmere vochtige lucht met den kouderen bodem in aanraking komt, of wanneer een koudere luchtstroom over een warmere vochtige oppervlakte strijkt. De neveldruppeltjes zijn zoo klein, dat ze door een geringen luchtstroom gemakkelijk blijven zweven of zelfs omhoog gaan; is het weder zeer kalm, dan zijn ze voortdurend in dalende beweging, gelijk uit de waarnemingen van J. Aitken gebleken is.