Gepubliceerd op 14-03-2021

Zouten

betekenis & definitie

verbindingen welke ontstaan wanneer de waterstof in een zuur door een metaal wordt vervangen. Dit kan op verschillende wijzen geschieden:

1) door onmiddellijke vervanging van de waterstof van het zuur door een metaal;
2) door een zuur met een basisch oxyde of een hydroxyde te doen samenkomen;
3) een zuurvormend oxyde (anhydride) kan ! zich onmiddellijk met een basisch oxyde of hydroxyde verbinden tot een zout, evenals een zuur uit water en een anhydride ontstaat.

De zouten worden verdeeld in:

1) Normale zouten. Deze kan men zich denken te zijn ontstaan, doordat alle waterstofatomen van een zuur door een metaal vervangen zijn.
2) Zure zouten. Deze bevatten nog waterstof, die door een metaal kan vervangen worden. De zouten hebben dikwijls een zuren smaak en maken veelal blauw lakmoespapier rood, maar dit hangt af van den aard van het zuur en van dien van het metaal. Het zure zout van een zwak zuur kan zelfs een alkalische reactie bezitten, wanneer het daarin bevatte metaal een sterk alkalisch hydroxyde vormt. Ook de normale zouten gedragen zich tegenover lakmoes zeer verschillend; alleen dan reageeren zij neutraal als het zuur en het hydroxyde van het metaal ongeveer even sterk zijn. De tweebasische zuren geven in den regel met univalente metalen één zuur en één normaal zout, met bivalente metalen alleen een normaal zout. Meerbasische zuren vormen, naarmate zij zich met uniof multivalente metalen verbinden, verschillende reeksen van zure zouten. Basische zouten zijn zouten, waarin nog waterstof voorkomt, die echter niet door een metaal, maar door een radicaal van een zuur of door een element van de chloorgroep kan vervangen worden. De basische zouten kan men beschouwen als basische hydroxyden, waarin slechts een gedeelte der waterstof door een radicaal van een zuur vervangen is, of als een verbinding van een normaal zout met een basisch hydroxyde.