Gepubliceerd op 19-01-2021

Ander

betekenis & definitie

In den Mazdeaanschen eeredienst een booze geest, tegenstrever van Amschaspand Asha-vahishta. Hij verwekt onheilen over de menschen, zaait onrust, zwaarmoedigheid en zorg in de gemoederen en wacht de zielen der hem toebehoorende afgestorvenen ,op aan de brug Tchinvat en slingert ze grijnslachend in den afgrond der ellende.