WAARDE betekenis & definitie

WAARDE - v. (-n),prijs, waardij : onder de waarde verkoopen; — zekere geldsom die voor iets betaald moet of kan worden, om in het bezit er van te raken; bedrag (b. v. van een wisselbrief); waarde ontvangen, waarde genoten, waarde in rekening; — de innerlijke waarde, de waarde die iets altijd behoudt; — in waarde (eere) houden, achten, zorg dragen (voor); van nul en geener waarde, nietig; — (muz.) waarde eener noot, de tijdduur aan haar toegekend; allooi (van goud of zilver).

Laatst bijgewerkt 06-12-2018