Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

WAARDE

betekenis & definitie

WAARDE - v. (-n),prijs, waardij : onder de waarde verkoopen;

— zekere geldsom die voor iets betaald moet of kan worden, om in het bezit er van te raken; bedrag (b. v. van een wisselbrief); waarde ontvangen, waarde genoten, waarde in rekening;
— de innerlijke waarde, de waarde die iets altijd behoudt;
— in waarde (eere) houden, achten, zorg dragen (voor); van nul en geener waarde, nietig;
— (muz.) waarde eener noot, de tijdduur aan haar toegekend; allooi (van goud of zilver).