Wat is de betekenis van Waarde?

2024-02-22
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Waarde

Een waarde is iets wat een persoon of samenleving nastrevenswaardig vindt. Een waarde geeft aan wat men wenselijk vindt, zoals bijvoorbeeld goed gedrag. Het woord waarde wordt vaak samen met het woord normen gebruikt. Toch hebben deze twee woorden een heel andere betekenis: normen zijn richtlijnen in een samenleving, terwijl een waarde gaat over da...

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

waarde

waarde - Zelfstandignaamwoord 1. iets waar een persoon of een groep van personen belang aan hecht, dit leidt vaak tot het stellen van al dan niet geschreven normen; voorbeelden van waarden zijn: gezondheid, vrijheid, zekerheid, geluk "Het is een orthodoxe school waarvan je je kun...

2024-02-22
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Waarde

Doelstellingen voor het gedrag.

2024-02-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

waarde

waarde - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-de 1. wat het aan geld op kan brengen ♢ de waarde van dat huis wordt geschat op drie ton 1. een bon ter waarde van een tientje [met de waarde ervan]...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

waarde

Een relatief duurzaam oordeel (de subjectieve waardering) van een (groep) mens(en) over wat belangrijk is in het leven om na te streven of over welk gedrag het meest passend is om dit te bereiken.

2024-02-22
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

waarde

waarde - De grootte van de betekenis die iets heeft als bezit; persoonlijk belang dat iemand hecht aan een bepaald goed of bepaalde dienst.

2024-02-22
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

waarde

(de, -n &-s) - een vaste waarde, vaste prik, vaste kracht, verdienstelijk persoon. Zowel 's middags als 's avonds wordt JER gefrequenteerd: in de tweeënhalfjaar dat het restaurant bestaat, wist JER uit te groeien tot een vaste waarde. - Trends, 21-11-2002. - de gevestigde waarden, vedetten, sterren. Door het verdw...

2024-02-22
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

waarde

In de economie: De betekenis van goederen en diensten voor welvaartsdoeleinden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gebruikswaarde, de waarde die een object heeft omdat het in gebruik een behoefte bevredigt, en de ruilwaarde of marktwaarde, de waarde die een bezitter van een ander kan ontvangen door het object af te staan. In de psychologie: Het...

2024-02-22
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Waarde

Zie variabele.

2024-02-22
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Waarde

Het waardebegrip neemt een centrale plaats in zowel in de wijsbegeerte, als in de economie en de sociologie. - In de wijsbegeerte gaat het om de relatie tussen waarde en zijn. Elk feitelijk gedrag van de mens houdt een moment van waardebepaling in. Het zijnde (zaken, gebeurtenissen, personen enzovoort) wordt op zijn waarde geschat, begeerd, waardig...

2024-02-22
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

WAARDE

(Wilmarswar, Wilmarswaarde. Waart, Waerde en andere spellingen). Dorp binnen de nieuwe gemeente Reimerswaal. Zuid-Beveland: tot 1 jan. 1970 een zelfstandige gemeente waartoe ook → Gawege en → Valkenissebehoorden; 1047 inw. (1980);opp. 958 ha. beslaande het grondgebied van de vroegere heerlijkheden Waarde en Valkenisse. Waarde ligt aan de...

2024-02-22
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

waarde

1. Verdienste, in verb. als een man met grote persoonlijke waarde; een dichter, een schrijver e.d. van waarde, een groot, verdienstelijk dichter, schrijver (gall., naar fr. un homme de valeur e.d.). 2. Waardepapieren; waardevolle voorwerpen (gall., naar fr. valeurs). Die voorwerpen en waarden in de auto laten is niet ve...

2024-02-22
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

WAARDE

interesse die men heeft voor een voorwerp; achting die men heeft voor een persoon. Het begrip waarde is volkomen subjectief ; het verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie; het staat in verband met de bevrediging der → behoeften. Een ding heeft slechts waarde voor zover het nagestreefd wordt: iemand die sterft van de dorst...

2024-02-22
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

waarde

prys; gehalte; betekenis; gewaardeerde.

2024-02-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Waarde

s., wearde; iets van weinig —, in sinterse negoasje; invoor iem. toenemen, op jin ta komme; invoor iem. afnemen, fan jin ôf gean.

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Waarde

in de economie gebruikt als „betekenis van een goed in economische zin”. Onderscheiden in gebruikswaarde en ruilwaarde. Gebruikswaarde: in objectieve zin het vermogen, om gebruikt te worden ter bevrediging van behoeften; in subjectieve zin de betekenis, welke het goed heeft voor een individu, om diens behoeften te bevredigen. Ruilwaard...

2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

WAARDE

(vroeger: Waarden, d.i. polders), Zeeuwse gemeente van 1273 ha met (1953) 1100 inw., nagenoeg Prot., ligt in het O. van Zuid-Beveland aan de Westerschelde. Op de zeekleibodem is akkerbouw hoofdzaak (veel kleingrondbezit). Het dorp Waarde telt (1953) 985 inw. Het heeft een van de oudste torens van Zuid-Beveland (eind 14de eeuw). De gemeente h...

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

waarde

v. -n: 1. prijs; waardij: onder de waarde verkopen, prijs; muz. de waarde ener noot, tijdduur; de zedelijke waarde van iets, gehalte; geen waarde hechten aan zijn woorden; in waarde verminderen; iets in waarde houden; naar waarde schatten; ter waarde; tot een waarde van 10 gld.; van gelijke waarde; dingen van waarde; aangegeven waarde 200 gld., op...

2024-02-22
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Waarde

eigenschap, welke wordt toegekend aan die zaken of doeleinden, waarvan het bezit, resp. het streven ernaar op een bepaald moment gewenst wordt geacht, hetzij door één persoon of een bepaalde groep van personen, hetzij door de maatschappij uit hoofde van algemeen-geldende redenen.

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Waarde

→ Wilg.