Sabbatsdag betekenis & definitie

Sabbatsdag - m. (-en) Sabbatdag; ...DISCH, m. (...disschen), feestelijke disch waarmede de Israëlieten den sabbat aanvangen; ...FEEST, o. (-en); ...HEILIGER, m. (-s), iem. die den sabbat streng viert; ...JAAR, o. (...jaren), zevende of rustjaar, bij de oude Israëlieten, het jaar dat de landerijen braak moesten liggen en geen schulden werden geïnd, volgens den Talmud zelfs werden kwijtgescholden; ...KLEED, o. (-eren, ...kleeren), kleed op sabbat gedragen, feestkleed; ...KNECHT, m. (-en), christelijke bediende bij een Israëliet, die op sabbat het noodzakelijke werk verricht; ...LAMP, v. (-en), ...LICHT, o. (-en), het licht dat gedurende den sabbat brandt en door de vrouw des huizes zelf ontstoken moet zijn; ...MAAL, o. maaltijd bij het begin van den sabbat; ...MEID, v. (-en), vgl. sabbatsknecht.

Laatst bijgewerkt 29-11-2018